Flechtwerk

Flechtwerk massiver Armreif

drachenfels design

€335,29 €671,43

Flechtwerk großer Bandring

drachenfels design

€150,42 €251,26

Flechtwerk kleiner Bandring

drachenfels design

€125,21 €217,65

Flechtwerk großer Herz Anhänger

drachenfels design

€200,84 €343,70

Flechtwerk Ring mit Amethyst

drachenfels design

€200,84 €335,29

Flechtwerk Ring mit Lemoncitrin

drachenfels design

€200,84 €335,29

Flechtwerk Ring mit Citrin

drachenfels design

€200,84 €335,29